Fortum ja Loimaan Kaukolämpö Oy kokeilevat hevosen kuivikelannan käyttöä energiatuotannossa.

Fortum HorsePower ja Loimaan Kaukolämpö Oy selvittävät yhteistyössä hevosen kuivikelannan soveltuvuutta paikalliseen energiatuontantoon. Fortum HorsePower on palvelukonsepti, joka tarjoaa polttoainetta voimalaitoksille ja kuivike- ja lantahuoltoa hevostalleille.

Koejakson tavoitteena on tammi-kesäkuun aikana selvittää kuivikelannan käsittelyä, syöttöä ja vaikutusta lämmöntuotannon polttoprosesseihin.

Loimaalla tuotetaan lämpöä tällä hetkellä biopolttoaineilla. Hevosen kuivikelanta voisi tulevaisuudessa osittain korvata nykyisiä polttoaineita Loimaan Kaukolämpöverkon laitoksissa. Kuivikelannan energiasisältö on lähellä tavanomaisen puupolttoaineen keskimääräistä energiasisältöä.

”Polttoainevalikoiman monipuolistaminen tuo uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaamme. Hevosen kuivikelanta on meille kokeilun arvoinen polttoaine, etenkin kun sitä saadaan läheltä. Odotamme mielenkiinnolla koejakson tuloksia, ja selvitämme lisäksi muita mahdollisuuksia energialähteiden monipuolistamiseksi”, sanoo Loimaan Kaukolämpö Oy:n Harri Ijäs.

”Yhteistyö Loimaan Kaukolämmön kanssa mahdollistaa HorsePower-palvelun laajentumisen myös Varsinais-Suomen seudun hevostalleille”, iloitsee Anssi Paalanen Fortum HorsePowerista.

Hevosen kuivikelantaa on käytetty Fortumin Järvenpään sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella jo vuoden ajan. Lanta sopii polttoaineeksi erityisesti biopolttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin. Käyttäjiä voivat olla energiayhtiöiden sähköä ja/tai lämpöä tuottavat voima- ja lämpölaitokset ja myös teollisuuden prosessihöyryä tuottavat laitokset. Palvelussa on mukana yli 80 tallia lähinnä pääkaupunkiseudun ympäristössä.

Kahden hevosen vuoden aikana tuottaman kuivikelannan energiamäärä vastaa omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta. Fortum selvittää mahdollisuuksia laajentaa palvelua myös muualle Suomeen ja Eurooppaan.

Fortum viestintä

Lisätietoja:

Anssi Paalanen, Fortum HorsePower -konseptista vastaava, puh. 0400 597 866

Harri Ijäs, Loimaan Kaukolämpö Oy, puh. 0400-535782