Tulevaisuudessa kaukolämpöä tuotetaan aiempaa kustannustehokkaammin ja vastuullisemmin.

Teknologian kehitys on huimaa myös lämmöntuotannossa. Uudella teknologialla mahdollistetaan entistä kustannustehokkaampi ja vastuullisempi lämmöntuotannon lisääminen. Kaukolämpöjärjestelmät tulevat monimuotoisemmiksi sekä joustavammiksi ja niistä hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat.

Loimaan Kaukolämpö Oy:llä on perustoiminnot hyvässä hallussa. Olemme kasvattaneet pitkäjänteisesti hiilineutraalin tuotannon määrää jo vuosien ajan. Tuotantoamme voi kutsua lähes hiilineutraaliksi, koska vuonna 2020 hiilidioksidipäästömme olivat vain 0,79 gCO2/kWh. Tämä tarkoittaa, että tuotantomme oli yli 99 %:sti päästötöntä. Lämmöntuotannon osalta olemme ottaneet ajan myötä suuria askelia, joiden avulla olemme mukautuneet toimintaympäristön muutoksiin sekä sitoutuneet kulloinkin voimassa oleviin ympäristö- ja energiapoliittisiin tavoitteisiin.

Ympäristöystävällinen lämmöntuotanto on meille ollut koko ajan kirkas tavoite. Meillä on valmius jo lähitulevaisuudessa täysin hiilineutraalin lämpöenergiantuotannon saavuttamiseen. Lämmöntuotantomme on oltava tehokasta sekä kilpailukykyistä ja meillä on oltava kyky turvata lämmöntuotanto myös poikkeusoloissa, jotta asiakkaamme saavat kilpailukykyisen ja toimitusvarman lämmön kiinteistöönsä.

Muutoksia lämmöntuotannon raaka-aineissa on tapahtunut lyhyessä ajassa paljon. Nämä muutokset johtuvat pitkälti ympäristö- ja energiapoliittisesta ohjauksesta. Loimaan Kaukolämpö on varmistanut ympäristöystävälliset polttoaineet jo aikaisemmin, joten kohtaamme muutoksen hyvin valmistautuneena. Tavoitteiden toteutuminen on edellyttänyt ja edellyttää jatkossakin, tuotantoteknologian kehittämistä ja laitteistojen uusimista. Viimeisten vuosien aikana alan tekninen kehitys on ollut todella nopeaa. Täysin uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia on myös näköpiirissä.

Olemme ryhtyneet selvittämään perinteisten palamiseen perustuvien energialähteiden rinnalle muita uusiutuvan energian käyttöön perustuvia ratkaisuja. Tämän lisäksi parannamme laitostemme ja verkoston hyötysuhdetta tekoälyn avulla. Uusiksi tuotantomahdollisuuksiksi selvitetään sekä ilman, että maan lämpöenergiaa hyödyntäviä lämpöpumpputeknologioita.

Jatkossa kiinteistökohtaisia ratkaisuja toimintavarmempaa ja kustannustehokkaampaa on rakentaa keskitettyjä ilma- ja maalämpöratkaisuja, joilla tuotetaan kaukolämpöverkkoon energiaa. Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna suuren mittakaavan lämpöpumppuratkaisut ovat huomattavasti kustannustehokkaampia. Kaukolämpöverkkoon tuotettavan energian lähteet näin monipuolistuvat.

Myös kiinteistöjen hukkalämmön talteenotto ja lämmön käytön hallittu rajoittaminen mahdollistaa tulevaisuudessa sekä lämmöntuottajia ja käyttäjiä hyödyntävien ratkaisujen tarjoamisen. Näiden palveluiden avulla saadaan kiinteistöjen lämmönsäädöt uudelle tasolle ja samalla parannettua asukastyytyväisyyttä.

Tero Tähtinen
toimitusjohtaja