Käytämme 100 % kotimaista biopolttoainetta lämmöntuotannossamme. Kaikki biopolttoaineet toimitetaan Loimaalta ja sen ympäristökunnista. Kuulumme myös EU:n päästökauppaan ja tuotantomme sekä päästömme varmennetaan vuosittain.

Vuoden 2022 hiilidioksidipäästömme olivat 2,0 gCO2/KWh ja käytetyt polttoaineet jakautuivat seuraavasti: